Công bố gây tranh cãi: Trồng cây có thể khiến các thành phố ô nhiễm hơn?