Phát minh nhỏ bé này sẽ cứu hàng triệu người trên thế giới khỏi tình trạng thiếu nước sạch