Thiếu ngủ khiến thanh thiếu niên dễ bị nhiễm virus