Uganda nghiên cứu thành công chuối lai cà rốt giàu dinh dưỡng